Sayısal görüntü

Görüntü ve ses kaydını temelde iki ayrı yöntemle yapabiliyoruz: Analog veya sayısal. Analog yöntemde kayıt etmek istediğimiz görüntünün bire-bir kopyasını kayıt yapacağımız ortama aktarırız. Sayısal yöntemde ise kayıt etmek istediğimiz görüntü bilgisinin matematiksel bir değere dönüştürülmesi ve bu değerin bir elektronik sinyal olarak taşınması ve  kayıt yapılacak ortama yazılması söz konusu.

görüntüyü sayısallaştırıp bir sinyal haline getirdiğimizde ise (sinyalin yapısını bozacak bir dış etkinin olmadığı varsayımı ile) bu sinyali kayıt yapacağımız medya üzerinde istediğimiz sıklıkta çoğaltma imkanımız olacaktır. Üstelik elektronik sinyallerin hızlı taşınabildiğini de unutmazsak  daha avantajlı bir yöntem olduğunu düşünebiliriz.

 

DV standardı bu sayısallaştırma işini kaynak görüntünün belirli bir oranda örneklenmesi yoluyla yapılmasını sağlıyor.