DV25 Örnekleme Metodu

 

Görüntü bilgisi şu şekilde örnekleniyor: Her görüntü karesinde taranan satır 720 piksel genişliğinde olacak şekilde oluşturuluyor. Kaynak görüntünün renk bilgisi ise NTSC formatının 525 satırı için 4:1:1 oranında, PAL formatının 625 satırı için 4:2:0 oranında yapılandırılıyor.

 

Daha sonra örneklenmiş bu görüntü “Discrete Cosine Transform-DCT” yöntemiyle sıkıştırılıyor. DV’de kullanılan DCT yönteminde her karenin sıkıştırılmasında sayma tablosu adı verilen bir alt yöntem de kullanıldığı için, nominal 5:1 sıkıştırmada daha kaliteli sonuç alınıyor. Üstelik DV her görüntü karesini kendi içinde sıkıştıran bir yöntem. Yani sıkıştırılacak görüntü karesi kendisinden önceki veya sonraki kareden bağımsız bir şekilde sıkıştırılıyor. Ancak iki ara taramalı bir karede taranan alanlar arasında küçük farklılıklar varsa bu alanlar birlikte sıkıştırılıyor ve bu yöntemin adına da etkin alanlar arası sıkıştırma yöntemi deniliyor.

 

DV formatında görüntü bilgisi yaklaşık olarak saniyede 25 megabit olarak akıyor. Bu bilgiye ses, zaman bilgisi(time code) , iz (track) bilgisi ve hata kontrol kodları da ekleniyor ve aktarılacak bilginin büyüklüğü yaklaşık olarak saniyede max 36 megabit’i buluyor.